Velkommen til Byggenæringens Nettskole (logg inn for å se medlemspriser)

Her finner du kurs til bygge- og anleggsnæringen innen flere ulike fagområder. HMS er det største fagområdet, men du finner også kurs innen miljø/energi, ledelse og mangfold, lover og regler med mer. Som medlem i EBA får du spesielt gunstige priser, men vi ønsker alle velkommen til å ta våre kurs.

! Gratiskurs !

1.Farlig arbeid

 • Bruk av personløfter KB01

  1 650,00 NOK
  1 485,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Sikker fjellsikring EBA026

  575,00 NOK
  355,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Grøft og byggegrop EBA027

  575,00 NOK
  355,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Nivå 1 - Diisocyanat REACH opplæring, Generell opplæring EO-C00002-EU

  1 400,00 NOK
  1 265,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Påføring med kost og rulle EO-C00002A-EU

 • Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Spraying i ventilert kabin EO-C00002B-EU

 • HMS-regelverk EBA001

  525,00 NOK
  480,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

  2 240,00 NOK
  2 015,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

  2 240,00 NOK
  2 015,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Asfaltutstyr EBA005

  745,00 NOK
  670,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS - risikohåndtering EBA010

  525,00 NOK
  480,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Arbeid i høyden EO-00105-NO

  790,00 NOK
  710,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

  745,00 NOK
  670,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Arbeider i høyden EL009

  764,00 NOK
  635,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Sikker bruk av kjemikalier EO-00099-NO

  890,00 NOK
  800,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Anhukerkurs / Stroppekurs K100

 • Prosjekt fareblind SfS001

 • Farlige mønstre SfS003

2. Helse

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt EL027

  893,00 NOK
  764,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Ergonomi EL035

  1 590,00 NOK
  1 431,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Søvn, hvile og helse (Fatigue Management) EO-00107-U

  1 200,00 NOK
  1 080,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Nivå 1 - Diisocyanat REACH opplæring, Generell opplæring EO-C00002-EU

  1 400,00 NOK
  1 265,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Påføring med kost og rulle EO-C00002A-EU

 • Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Spraying i ventilert kabin EO-C00002B-EU

 • Støykurs EO-00106-NO

  685,00 NOK
  615,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

3. Andre HMS kurs

 • Nivå 1 - Diisocyanat REACH opplæring, Generell opplæring EO-C00002-EU

  1 400,00 NOK
  1 265,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Påføring med kost og rulle EO-C00002A-EU

 • Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Spraying i ventilert kabin EO-C00002B-EU

 • Førstehjelp EO-00103-NO

  425,00 NOK
  380,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS for ledere (§3-5) NI004

  3 100,00 NOK
  2 500,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

  5 750,00 NOK
  4 600,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS Praktisk introduksjonskurs NI003

  3 100,00 NOK
  2 500,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

4. Energi/miljø

 • Innføringskurs: klimagassregnskap for bygg GBYGG01

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

  405,00 NOK
  370,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Klimavennlige bygge- og anleggsplasser EBA024

  698,00 NOK
  630,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

5. Ledelse og mangfold

 • Mangfoldsdugnaden EBA014

  190,00 NOK
  150,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Over streken? - et kurs i etikk EL019

  686,00 NOK
  617,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

6. Lover og regler

 • Innføringskurs i Plan- og bygningsloven (PBL) og Byggteknisk forskrift (TEK) EBA020

  990,00 NOK
  880,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven EL026

  764,00 NOK
  688,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

7. EL og brann

 • Badge

  Brannvern ved utførelse av varme arbeider EO-C00001-NO

  1 740,00 NOK
  1 620,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Høyspenning EL002

  902,00 NOK
  764,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Lavspenning EL001

  902,00 NOK
  764,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for instruert personell EL008

  646,00 NOK
  588,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Høy- og lavspenning EL003

  1 595,00 NOK
  1 324,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

8. Annet

 • Innføringskurs i BIM EBA019

  500,00 NOK
  450,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Prosesskoden - R761 (og R762) EBA023

  710,00 NOK
  630,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Bransjelærekurs for betongfaget EBA025

  1 860,00 NOK
  1 490,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Vinterdrift av veg EBA007

  1 375,00 NOK
  1 240,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001

  1 250,00 NOK
  950,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer