License
610.00 NOK

We offer volume discounts for customers ordering multiple licenses.

  • 25+ licenses: 15% discount
  • 50+ licenses: 20% discount
  • 75+ licenses: 25% discount
Et kurs i konkurranserett og prosjektsamarbeid.


Prosjektsamarbeid kan være nøkkelen for små og mellomstore bedrifter for å kunne delta i større anbud og prosjekter, men det er mange fallgruver og disse vil bli belyst i dette kurset. Hensikten er å gjøre det enklere for bedrifter å inngå lovlige samarbeidsformer.

Content
  • Konkurranselovens §§ 10 og 11 - Konkurransebegrensende samarbeid
  • Lovlige og ulovlige samarbeidsformer
  • Prosjektsamarbeid
  • Bransjeorganisasjoners rolle
  • Informasjonsutveksling
  • Konsekvenser av brudd på reglene- sanksjoner

Target audience
Alle arbeidsgivere og arbeidstakere, uavhengig av bransje
Language
Norsk
Duration
55 minutes
Exam
Webbasert sluttest
Producer
Nelfo
Provider
Nelfo
Categories