Velkommen til Byggenæringens Nettskole (logg inn for å se medlemspriser)

Her finner du kurs til bygge- og anleggsnæringen innen flere ulike fagområder. HMS er det største fagområdet, men du finner også kurs innen miljø/energi, ledelse og mangfold, lover og regler med mer. Som medlem i EBA får du spesielt gunstige priser, men vi ønsker alle velkommen til å ta våre kurs.

! Gratiskurs !

1.Farlig arbeid

 • Use of personnel lifts KB01

 • Sikker fjellsikring EBA026

 • Grøft og byggegrop EBA027

 • Level 1 - Diisocyanate REACH Training, General training EO-C00002-EU

 • Level 2 - Diisocyanate REACH Training, Application with brush and roller EO-C00002A-EU

 • Level 2 - Diisocyanate REACH training, Spraying in a ventilated cabin EO-C00002B-EU

 • HSE regulations EBA001

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

 • Documented safety training: Asphalt equipment EBA005

 • HMS - risikohåndtering EBA010

 • Working at Height EO-00105-NO

 • Documented training: Handheld tools and building saws EBA002

 • Arbeider i høyden EL009

 • Safe use of Chemicals EO-00099-NO

 • Safe use of lifting gear K100

 • Project Danger Blind SfS001

 • Dangerous patterns SfS003

2. Helse

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt EL027

 • Ergonomi EL035

 • Fatigue Management EO-00107-U

 • Level 1 - Diisocyanate REACH Training, General training EO-C00002-EU

 • Level 2 - Diisocyanate REACH Training, Application with brush and roller EO-C00002A-EU

 • Level 2 - Diisocyanate REACH training, Spraying in a ventilated cabin EO-C00002B-EU

 • Noise Training Course EO-00106-NO

 • Kursus i brug af åndedrætsværn NI001

3. Andre HMS kurs

 • Level 1 - Diisocyanate REACH Training, General training EO-C00002-EU

 • Level 2 - Diisocyanate REACH Training, Application with brush and roller EO-C00002A-EU

 • Level 2 - Diisocyanate REACH training, Spraying in a ventilated cabin EO-C00002B-EU

 • First aid EO-00103-NO

 • HSE for management NI004

 • HSE basic NI002

 • HSE introduction NI003

4. Energi/miljø

 • Innføringskurs: klimagassregnskap for bygg GBYGG01

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Klimavennlige bygge- og anleggsplasser EBA024

5. Ledelse og mangfold

 • The Campaign for Diversity EBA014

 • Over streken? - et kurs i etikk EL019

6. Lover og regler

 • Innføringskurs i Plan- og bygningsloven (PBL) og Byggteknisk forskrift (TEK) EBA020

 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven EL026

7. EL og brann

 • Badge

  Fire protection during hot work EO-C00001-NO

 • FSE High voltage EL002

 • FSE Low voltage EL001

 • FSE for instructed personnel EL008

 • FSE High- and low voltage EL003

8. Annet

 • Innføringskurs i BIM EBA019

 • Prosesskoden - R761 (og R762) EBA023

 • Bransjelærekurs for betongfaget EBA025

 • Vinterdrift av veg EBA007

 • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001