Velkommen til Byggenæringens Nettskole

Byggenæringens nettskole tilbyr nettkurs bygge- og anleggsnæringen. Vi tilbyr mange ulike HMS kurs, men også kurs innen andre fagområder. Byggenæringens Nettskole er åpen for alle, men som medlemsbedrift i EBA får du spesielt gunstige priser. Opplæringskontor som er tilknyttet bransjene i EBA og/eller BNL, samt videregående skoler som tilbyr bygg- og anleggsteknikk, får spesialpris på kursene "Sikker bruk av håndholdt verktøy og bygningssager" og "Risikovurdering, HMS regelverk og opplæringskrav".

Courses

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

 • Use of personnel lifts KB01

 • Ergonomi K185

 • The Campaign for Diversity EBA014

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Vinterdrift av veg EBA007

 • Over streken? - et kurs i etikk K163

 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171

 • HSE regulations EBA001

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

 • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001

 • Documented safety training: Asphalt equipment EBA005

 • Noise Training Course K138

 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

 • HMS - risikohåndtering EBA010

 • Working at Heights K073

 • Documented training: Handheld tools and building saws EBA002

 • Arbeider i høyden K145

 • Branntetting for montører K164

 • Badge

  Fire Prevention During Hot Work K074

 • FSE High voltage K128

 • FSE Low voltage K127

 • FSE for instructed personnel K141

 • FSE High- and low voltage K129

 • First aid K116

 • Basic Handling of Chemicals K082

 • Safe use of lifting gear K100

 • HSE for management NI004

 • HSE basic NI002

 • HSE introduction NI003

 • Project Danger Blind SfS001