License
1,650.00 NOK
1,400.00 NOK (Member price)

We offer volume discounts for customers ordering multiple licenses.

 • 25+ licenses: 15% discount
 • 50+ licenses: 20% discount
 • 75+ licenses: 25% discount

Unlimited license
120,000.00 NOK
100,000.00 NOK (Member price)

This license enables unlimited usage for your organization. The minimum subscription length is 12 months.

Etter å ha gjennomført opplæringen skal operatørene og arbeidslederne:

 • Kjenne til hvilke HMS krav som gjelder
 • Kjenne til informasjonskilder og kunne innhente informasjon for beslutningsstøtte
 • Kunne planlegge og gjennomføre rettidige driftsoppgaver
 • Kjenne til utstyr som er aktuelt for ulike type driftsoppgaver
 • Kjenne til riktig bruk og vedlikehold av utstyr
 • Kunne koordinere arbeidet opp mot driftsansvarlig

Kurset inneholder mye filmmateriale, der folk fra bransjen er formidlere av ulike faglige tema. Det henvises til kompendiet, utarbeidet av Vegvesenet

Filmavspilling krever litt linjekapasitet. Brukere som ikke har god nok linjekapasitet, bør oppfordres til å finne et annet sted for gjennomføring av kurset.

Content

Kurset inneholder følgende temaer

 • Om jobben og måten å gjøre det på, kontrakter, opplæring etc
 • HMS og TS
 • Meteorologi (om verktøy og værsituasjoner)
 • Brøyteutstyr
 • Friksjon og friksjonsmåling
 • Strøutstyr
 • Sanding
 • Salting
 • Andre oppgaver

Target audience
Kurset er rettet mot alle operatører og arbeidsledere innenfor vinterdrift av vei.
Language
Norsk
Duration
3 hours, 5 minutes
Exam
Sluttest som forbereder for test på Vegvesenets vegstasjoner.
Producer
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Provider
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Categories