License
1,900.00 NOK
1,650.00 NOK (Member price)

We offer volume discounts for customers ordering multiple licenses.

 • 25+ licenses: 15% discount
 • 50+ licenses: 20% discount
 • 75+ licenses: 25% discount

Unlimited license
121,000.00 NOK
105,000.00 NOK (Member price)

This license enables unlimited usage for your organization. The minimum subscription length is 12 months.

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Dette kurset er bygget på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.

Forskriften krever opplæring for ulike stillashøyder:

 • 2-5 meter: 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis
 • 5-9 meter: 15 timer teori og 15 timer praksis
 • Over 9 meter: 36 timer teori og 72 timer praksis

Dette kurset forutsetter at du har gjennomført stillaskurs del 1. Til sammen dekker disse kursene kravene til teoretisk opplæring for stillas over til 9 meter, og tilsvarer kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 -17-4 om teoretisk opplæring. I tillegg er det krav om 72 timer praktisk opplæring under tilsyn av kvalifisert person, ref. Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 - 17-4.

Dersom du har gjennomført stillasopplæring (teorikurs) - og kan dokumentere nødvendig praksis i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid §§17-2, 17-3 og 17-4 - kan du bestille stillasbevis.

Trykk her for å bestille/få mer informasjon om stillasbevis.

For å gjennomføre kurset trenger du boka "Kurs i stillasmontering", som kan kjøpes fra Gyldendal Forlag.

Boka finnes i digital og papirbasert utgave. Den digitale boka får du tilgang til med det samme, og den koster ca 1/3 del av papirboka. Papirboka får du i løpet av ca en uke.

Boka kan kjøpes som Smartbok fra Gyldendal ved å klikke her (tar deg til smartbok.no).

Boka kan kjøpes som papirbok fra Gyldendal ved å klikke her (tar deg til gyldendal.no).

Content

Kurset inneholder følgende temaer

 • Innledning
 • Risiko ved arbeid i høyden
 • Montering, endring og demontering
 • Rør og kobling
 • Vindkrefter, beregning for vindkrefter og forankring
 • Sikkert arbeid i høyden, risikovurdering og fallsikring
 • Diverse stillaskonstruksjoner
 • Beregninger

Kurset avsluttes med en sluttest.


Target audience
Alle som skal montere, endre, kontrollere og demontere stillas over 9 meter.
Language
Norsk
Duration
8 hours, 30 minutes
Exam
Webbasert sluttest
Producer
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Provider
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Categories