License
610.00 NOK
507.00 NOK (Member price)

We offer volume discounts for customers ordering multiple licenses.

  • 25+ licenses: 15% discount
  • 50+ licenses: 20% discount
  • 75+ licenses: 25% discount
Tråkker du over streken? Det er mange etiske problemstillinger du kommer opp i som arbeidsgiver og leverandør. Etiske feilvalg gjør det vanskelig å drive en god forretning og senker troverdigheten. Det er mange nyanser mellom rett og galt når det gjelder markedsføring og påvirkning, grensene er ofte uklare. Selv om en fremgangsmåte ikke er ulovlig er den ikke uten videre akseptabel ut fra etiske eller omdømmemessige hensyn.
Content
Kurset omhandler holdninger og praksis knyttet til:
  • Gaver
  • Representasjon
  • Utgiftsdekning for andre enn egne ansatte
  • Arbeidsgivers ansvar, fallgruver og hvordan arbeidsgiver kan involvere de ansatte

Target audience
Alle arbeidsgivere og arbeidstakere, uavhengig av bransje
Language
Norsk
Duration
1 hour
Exam
Webbasert sluttest
Producer
Nelfo
Provider
Nelfo
Categories