License
1,800.00 NOK

We offer volume discounts for customers ordering multiple licenses.

 • 25+ licenses: 15% discount
 • 50+ licenses: 20% discount
 • 75+ licenses: 25% discount

Dette er et praktisk rettet introduksjonskurs til HMS. Kurset tar ca 4-5 timer å gjennomføre og passer for ansatte uten HMS-opplæring, nyansatte, innleide arbeidstakere og alle som trenger praktisk opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

Gjennom ulike moduler blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Situasjoner som du helt sikkert kan kjenne igjen fra egen arbeidshverdag.

Content
 • Arbeidsmiljøloven og verneombudets rolle
 • Risikostyring
 • Støy
 • Kjemisk/biologisk eksponering
 • Ergonomi
 • Sikring
 • Psykososialt arbeidsliv
 • Inkluderende arbeidsliv

Target audience
Ansatte uten HMS-opplæring, nyansatte, innleide arbeidstakere og alle som trenger praktisk opplæring innen helse, miljø og sikkerhet
Language
English, Norsk
Duration
5 hours
Exam
Avsluttende test i hver modul
Producer
Norsk Industri
Provider
Norsk Industri
Categories