License
500.00 NOK

We offer volume discounts for customers ordering multiple licenses.

  • 25+ licenses: 15% discount
  • 50+ licenses: 20% discount
  • 75+ licenses: 25% discount

Unlimited license
35,000.00 NOK

This license enables unlimited usage for your organization. The minimum subscription length is 12 months.

Dette kurset omhandler beskyttelse mot støv i arbeidsatmosfæren – hvordan bruke rett åndedrettsvern?

E-lærings kurset er ment å gi en så enkel som mulig veiledning for bruk av åndedrettsvern som de fleste norske virksomheter der støv er en utfordring, kan forholde seg til. Helseeffektene av støveksponering får stadig mer oppmerksomhet. Alt støv i store konsentrasjoner representerer en belastning på lungene. Støv i arbeidsatmosfæren må reduseres i mange bransjer. Selv om de yrkeshygieniske forhold bedres, vil det alltid være behov for bruk av åndedrettsvern ved arbeidsoperasjoner der eksponeringen er høy.

Effekten av bruken av åndedrettsvern avhenger av en rekke faktorer, og det er i dag mye flott utstyr å velge mellom, og det er mye kunnskap på området. Men for de fleste er det en utfordring å tilegne seg dette. Fagfeltet oppleves som en jungel, der man ikke helt vet hvor man skal lete.

Content
  • Hva er støv?
  • Støv og helseeffekter
  • Valg av støvmaske
  • Valg av støvfilter
  • Tilpassing av maska
  • Vedlikehold av maska

Target audience
Alle som arbeider i miljøer hvor de eksponeres for støv.
Language
Norsk, Svenska, Dansk, Polskie, Pусский, Eesti, Íslenska, Latvijas, Deutsch
Duration
1 hour
Producer
Norsk Industri
Provider
Norsk Industri
Categories