Licens
790,00 NOK
För antal utöver 25 licenser, vänligen kontakta oss för rabatterade priser.
+47 33 35 14 20 sales@muniolms.com
Arbetsmiljölagen kräver att all personal utbildas i att arbeta med farliga kemikalier. Denna kurs ger en dokumenterad och grundläggande utbildning i hanteringen av kemikalier, kemikaliemärkning liksom även om tillämpliga lagar och förordningar.
Innehåll
  • Märkningskrav
  • Faro- och skyddsangivelser
  • Ompackning och märkning
  • Hälsorisker och skador
  • Långsiktiga effekter
  • Miljö och avfall
  • Regler
  • Riskhantering
  • Säkerhetsdatablad och kemisk databas
  • Skyddsutrustning

Målgrupp
Alla som använder och hanterar kemikalier
Språk
English, Norsk
Varaktighet
35 minuter
Producent
Bilfinger Industrial Services Norway AS
Leverantör
Bilfinger Industrial Services Norway AS
Kategorier