790,00 NOK
För antal utöver 25 licenser, vänligen kontakta oss för rabatterade priser.
+47 33 35 14 20 sales@muniolms.com
Målgrupp
Alla som använder och hanterar kemikalier
Språk
 • English
 • Norsk
Varaktighet
35 minuter
Producent
Bilfinger Industrial Services Norway AS
Leverantör
Bilfinger Industrial Services Norway AS
Arbetsmiljölagen kräver att all personal utbildas i att arbeta med farliga kemikalier. Denna kurs ger en dokumenterad och grundläggande utbildning i hanteringen av kemikalier, kemikaliemärkning liksom även om tillämpliga lagar och förordningar.

Innehåll

 • Märkningskrav
 • Faro- och skyddsangivelser
 • Ompackning och märkning
 • Hälsorisker och skador
 • Långsiktiga effekter
 • Miljö och avfall
 • Regler
 • Riskhantering
 • Säkerhetsdatablad och kemisk databas
 • Skyddsutrustning