Licens
1 200,00 NOK
1 080,00 NOK (Medlemspris)

Vi erbjuder volymrabatter för kunder som beställer flera licenser.

 • 25+ licenser: 15% rabatt
 • 50+ licenser: 20% rabatt
 • 75+ licenser: 25% rabatt

Varför behöver jag ett certifikat?

Försäkringsbolag har infört krav på certifiering för alla personer som utför hett arbete på en tillfällig arbetsplats. Om arbetsplatsen inte är fast och saknar speciella faciliteter för hett arbete, betraktas den som en tillfällig arbetsplats. Om hett arbete inte utförs i enlighet med gällande säkerhetsregler och person- eller materialskada uppstår innebär detta att du inte får full ersättning från försäkringsbolaget.

Många bränder orsakas varje år av vårdslöshet och försumlighet vid utförande av hett arbete. Om du utför i hett arbete är du skyldig att ha kunskaper om brandriskerna kopplade till hett arbete och att utföra sådant arbete på ett sådant sätt att brand inte uppstår. Försäkringsbolagen kräver att arbetare som utför hett arbete är certifierade för detta. Certifieringsprogrammet administreras av norska brandskyddsförbundet. (Norsk brannvernforening).

Hur gör jag det?

 • Du beställer och påbörjar kursen här på denna sida
 • När du har klarat testet och vi har fått dokumentation om slutförd brandbekämpningsövning, får du ett certifikat för hett arbete (brandbekämpningsövningen måste ha utförts under de senaste två åren eller strax efter slutförd kurs)
 • Dokumentation om genomförd brandbekämpningsövning måste skickas till brannvern@e-kurs.no
Innehåll
 • Vad är hett arbete
 • Eldteori
 • Släcka eld
 • Lagar och regler
 • Ansvar
 • Faror vid utförande av hett arbete
 • Gaser och utrustning
 • Försiktighetsåtgärder och första hjälpen
 • Att komma ihåg före, under och efter arbetet
 • Rätt agerande när det brinner

Målgrupp
Alla som arbetar med maskiner eller utrustning som alstrar gnistor eller värme som kan leda till brand
Språk
English, Norsk, Polskie
Varaktighet
4 timmar
Examen
Webbaserat prov utöver en dokumenterad brandövning
Slutföringskriterier
21 av 30 svar måste vara korrekta och provet måste slutföras inom 45 minuter (kriterierna har definierats av NBF)
Certifikat
Utfärdat av Norsk Brannvernforening. Certifikatet gäller i fem år innan det måste förnyas.
Producent
Munio AS
Leverantör
Munio AS
Kategorier