Licencja
1 650,00 NOK
1 400,00 NOK (Cena członkowska)

Oferujmy wysokie rabaty dla klientów zamawiających wiele licencji.

 • 25+ licencji: rabat 15%
 • 50+ licencji: rabat 20%
 • 75+ licencji: rabat 25%

Nieograniczona licencja
120 000,00 NOK
100 000,00 NOK (Cena członkowska)

Ta licencja umożliwia Twojej organizacji nieograniczone korzystanie. Minimalny okres subskrypcji wynosi 12 miesięcy.

Etter å ha gjennomført opplæringen skal operatørene og arbeidslederne:

 • Kjenne til hvilke HMS krav som gjelder
 • Kjenne til informasjonskilder og kunne innhente informasjon for beslutningsstøtte
 • Kunne planlegge og gjennomføre rettidige driftsoppgaver
 • Kjenne til utstyr som er aktuelt for ulike type driftsoppgaver
 • Kjenne til riktig bruk og vedlikehold av utstyr
 • Kunne koordinere arbeidet opp mot driftsansvarlig

Kurset inneholder mye filmmateriale, der folk fra bransjen er formidlere av ulike faglige tema. Det henvises til kompendiet, utarbeidet av Vegvesenet

Filmavspilling krever litt linjekapasitet. Brukere som ikke har god nok linjekapasitet, bør oppfordres til å finne et annet sted for gjennomføring av kurset.

Treść

Kurset inneholder følgende temaer

 • Om jobben og måten å gjøre det på, kontrakter, opplæring etc
 • HMS og TS
 • Meteorologi (om verktøy og værsituasjoner)
 • Brøyteutstyr
 • Friksjon og friksjonsmåling
 • Strøutstyr
 • Sanding
 • Salting
 • Andre oppgaver

Grupa docelowa
Kurset er rettet mot alle operatører og arbeidsledere innenfor vinterdrift av vei.
Język
Norsk
Czas trwania
3 godziny, 5 minut
Egzamin
Sluttest som forbereder for test på Vegvesenets vegstasjoner.
Producent
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Dostawca
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Kategorie