Licencja
1 800,00 NOK

Oferujmy wysokie rabaty dla klientów zamawiających wiele licencji.

 • 25+ licencji: rabat 15%
 • 50+ licencji: rabat 20%
 • 75+ licencji: rabat 25%

Dette er et praktisk rettet introduksjonskurs til HMS. Kurset tar ca 4-5 timer å gjennomføre og passer for ansatte uten HMS-opplæring, nyansatte, innleide arbeidstakere og alle som trenger praktisk opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

Gjennom ulike moduler blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Situasjoner som du helt sikkert kan kjenne igjen fra egen arbeidshverdag.

Treść
 • Arbeidsmiljøloven og verneombudets rolle
 • Risikostyring
 • Støy
 • Kjemisk/biologisk eksponering
 • Ergonomi
 • Sikring
 • Psykososialt arbeidsliv
 • Inkluderende arbeidsliv

Grupa docelowa
Ansatte uten HMS-opplæring, nyansatte, innleide arbeidstakere og alle som trenger praktisk opplæring innen helse, miljø og sikkerhet
Język
English, Norsk
Czas trwania
5 godzin
Egzamin
Avsluttende test i hver modul
Producent
Norsk Industri
Dostawca
Norsk Industri
Kategorie