Licencja
3 400,00 NOK

Oferujmy wysokie rabaty dla klientów zamawiających wiele licencji.

 • 25+ licencji: rabat 15%
 • 50+ licencji: rabat 20%
 • 75+ licencji: rabat 25%

Dette kurset er laget i samsvar med krav til opplæringen for verneombud og medlemmer i AMU i henhold til arbeidsmiljøloven og hovedavtalen mellom NHO og LO. For komplett "40-timers" opplæring må dette kurset kombineres med 2 dagers samling. Nettdelen kan suppleres med en intern samling. Norsk Industri har utarbeidet materiell som legger til rette for og gir en beskrivelse av relevante aktiviteter for en intern bedriftsrettet del.

Kurset passer også godt som HMS opplæring for ledere og andre som ønsker en utfyllende HMS-opplæring. E- læring med oppgaver kan ta opptil 2,5 dager.

Gjennom 15 moduler (varighet 30-45 minutter) blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Situasjoner som du helt sikkert kan kjenne igjen fra egen arbeidshverdag.

Kursmodulene er en del av den lovpålagte HMS-opplæringen for verneombud og AMU-medlemmer, men modulene står på egne bein, og kan gjerne brukes løsrevet fra hverandre. De kan dermed for eksempel benyttes hvis bedriften ønsker å sette fokus på et eller flere tema(er) i en periode.

Pre-test

Kurset er utformet slik at du på begynnelsen av hver modul gjennomgår en pre-test, hvor du får mulighet til å vise dine kunnskaper. Består du pre-testen, behøver du ikke gå gjennom hele modulen.

Treść
 • Et arbeidsliv i endring
 • Arbeidsmiljøloven
 • Verneombudsrollen
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Organisasjon, samarbeid og ledelse
 • Risikostyring
 • Støy
 • Ergonomi
 • Kjemisk/biologisk eksponering
 • Sikring
 • Psykososialt arbeidsliv
 • Rus
 • Mobbing
 • Frisk nok til å jobbe
 • Systematisk HMS arbeid

Grupa docelowa
Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og andre
Język
English, Norsk
Czas trwania
8 godzin
Egzamin
Avsluttende test i hver modul
Producent
Norsk Industri
Dostawca
Norsk Industri
Kategorie