• Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

 • Use of personnel lifts KB01

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Vinterdrift av veg EBA007

 • Over streken? - et kurs i etikk K163

 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171

 • Risk assessment and HSE regulations EBA001

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

 • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001

 • Documented safety training: Asphalt equipment EBA005

 • Noise Training Course K138

 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

 • Working at Heights K073

 • Documented training: Handheld tools and building saws EBA002

 • Arbeider i høyden K145

 • Branntetting for montører K164

 • Fire Prevention During Hot Work K074

 • FSE High voltage K128

 • FSE Low voltage K127

 • FSE for instructed personnel K141

 • FSE High- and low voltage K129

 • First aid K116

 • Basic Handling of Chemicals K082

 • Safe use of lifting gear K100

 • HSE for management NI004

 • HSE basic NI002

 • HSE introduction NI003